Offerplass

På et platå nesten helt på toppen av Gudfjellet hadde samene i følge sagnet en offerplass. På offerplassen er det en dyp sprekk i fjellet hvor det ble ofret rein. Like ved offersprekken er det en stor steinblokk. Den omtales av Levi Johansson i 1946 som ”selve guden eller guddommelighetens tenkte oppholdssted”. I tillegg hadde samene mindre steiner (guder) som de hadde med seg under flyttingen.


Offerstein