Hydrokopter

Hydrokopteret er et nødvendig framkomstmiddel til Gudfjelløya for å hindre at vi blir isolert. Det brukes høst og vår når det er vanskelige isforhold.

Hydrokopteret ble kjøpt i 1968 og er produsert av Hästö Slip & Båtvarv i Arkösund, Sverige.

Tekniske data:
Motor: 1600 Volkswagen motor
Toppfart på vann: 50 km/t
Toppfart på is: 150 km/t